We gaan crowdsourcen!

Het is al weer zo’n acht jaar geleden dat we met goede moed zijn begonnen aan het samenstellen van een nieuw Japans-Nederlands Woordenboek. In die acht jaar hebben we niet stilgezeten. We hebben naar sponsors gezocht, de website en het lemmasysteem gebouwd, een basis bestand van Japanse woorden ingevoerd, bekendheid gegeven aan het project en het belangrijkste van alles, er zijn een behoorlijk aantal lemmata van hoge kwaliteit gemaakt. 

De tijd staat echter niet stil. De maatschappij verandert en de technologie ontwikkelt zich snel en dat betekent dat we ons project ook moeten moderniseren en onze doelstellingen moeten aanpassen. Daarom hebben wij besloten de tot nu toe verwerkte data toegankelijk te maken voor het publiek en het systeem waarmee de lemmata worden gemaakt en beheerd om te bouwen naar een open systeem waarin iedereen met kennis van het Japans en Nederlands een bijdrage kan leveren. Om een zekere mate van kwaliteit te kunnen behouden zal het systeem echter wel weer een workflow met controle door editors bevatten. In het nieuwe lemma management systeem kan men bepaalde gegevens invoeren die dan weer door anderen aangevuld of aangepast kunnen worden. Zo zal bijvoorbeeld de één alleen een woord bijdragen met een vertaling en weer een ander een voorbeeldzin toevoegen.

De interne testfase is nu begonnen en de data worden één dezer dagen ingelezen in het nieuwe systeem. Daarna volgt een testfase waarbij aan de mensen die tot nu toe een bijdrage hebben geleverd toegang zal worden verleend om het systeem in de praktijk te testen. Zodra we klaar zijn met testen zullen we het systeem gaan openstellen.

Tot gauw!

Sponsors

Dit woordenboekproject wordt mede mogelijk gemaakt door:

SieboldHuis Leiden Universiteit LeidenVerbij-Windmill

Private sponsors

Kumagai Rie, Rotterdam; Kyōko Ōnishi, Brugge;

Voor meer informatie over hoe u kunt bijdragen aan dit project, zie de sectie Sponsors

logo overheid3
Het Japans-Nederlands woordenboekproject wordt u van harte aanbevolen door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.