Privacybeleid


Het project-team van het Nieuw Japans-Nederlands Woordenboekproject erkent het belang van privacy en doet zijn uiterste best om de privacy van de gebruikers van de website en het Lemmata Management Systeem (LMS) te beschermen. Hiervoor hebben wij het hieronder beschreven Privacy Beleid ingesteld waaruit blijkt hoe zorgvuldig er zal worden omgegaan met uw persoonlijke gegevens. 

Welke gegevens hebben wij nodig? 
Om u toegang te kunnen verschaffen tot het gedeelte van de website waarin u kennis kunt bijdragen en het LMS, vragen wij u om gegevens voor persoonlijke identificatie, zoals voornaam, achternaam, adres, e-mail adres, en zonodig gebruikersnaam en wachtwoord. Wij kunnen ook om niet-persoonlijke gegevens vragen zoals welke web browser, welk computersysteem u gebruikt, en de naam van uw Internet Service Provider. 

Gebruik van informatie. 
Wij gebruiken uw gegevens voor onze systeemadministratie, om de website en het LMS voor u toegankelijk te maken, om uw vragen over het project, de website en LMS te kunnen beantwoorden, om de vormgeving van onze websites en het LMS te verbeteren en eventuele storingen in het systeem te verhelpen. Bovendien kunnen wij dankzij die gegevens het gebruik van onze site analyseren en misbruik tegengaan. 

Uitwisselen van gegevens.
Het project-team houdt zich aan het principe dat persoonlijke gegevens van gebruikers niet doorgegeven worden. Alleen algemene gebruikersgegevens in globale vorm kunnen worden uitgewisseld, waarbij geen persoonsgegevens van individuele gebruikers herkenbaar zijn. U kunt op verzoek van het project-team een overzicht krijgen van uw eigen persoonsgegevens zoals die geregistreerd staan binnen het project. Het project-team mag persoonsgegevens slechts openbaar maken in speciale omstandigheden zoals hieronder beschreven in ‘Overeenkomstig Wettelijke Procedures’.

Veiligheid Technologie. 
Hoewel op onze sites de benodigde technologie geplaatst is om ongeautoriseerde toegang tot de informatie die wij online verzamelen te voorkomen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie, die wordt verzameld door en van websites die naar en van de websitevan het project doorlinken. 

Overeenkomstig Wettelijke Procedures. 
Het project-team mag persoonlijke informatie vrijgeven indien het wettelijk daartoe wordt verplicht, indien wij ervan overtuigd zijn dat het nodig is om een wet of een wettelijke procedure te volgen, om misbruik van onze gebruiksvoorwaarden tegen te gaan, en indien noodzakelijk om de rechten en eigendommen van onszelf of van onze medewerkers te beschermen en verdedigen.

Uitschrijven. 
Op uw verzoek kunnen uw account en persoonlijke gegevens uit onze database worden verwijderd. Wij wijzen u erop dat dit tot gevolg kan hebben dat u dan niet langer toegang krijgt tot onze websites en het LMS.