がいじゅう内剛ないごう gaijūnaigō
1 uiterlijk vriendelijk lijken, maar van binnen keihard zijn
Login om te bewerken...