背景はいけい haikei
1 achtergrond
背景に森を描く。
Ik teken een bos op de achtergrond.
2 het decor (op het toneel); de mise-en scène
3 de achtergrond (fig.)
事件の背景
de achtergrond van de zaak
4 rugdekking; steun in de rug
強大な経済力を背景とした圧力
de druk [invloed] gesteund door een enorme economische macht

Zie ook antoniem: 前景 (ぜんけい)

Login om te bewerken...