幣帛へいはく heihaku
1 een offer aan de goden tijdens een Shinto-ritueel
Login om te bewerken...