とす kakiotosu
1 bij het schrijven iets (per abuis) weglaten [overslaan]
Login om te bewerken...