滑落かつらく katsuraku
1 het uitglijden [afglijden] (van een helling, e.d.)
Login om te bewerken...