ないじゅう外剛がいごう naijūgaigō
1 uiterlijk hard lijken, maar van binnen zacht [vriendelijk; mild] zijn
Login om te bewerken...