西漸せいぜん seizen
1 westwaartse beweging; het naar het westen gaan [trekken]
西漸運動
(periode in de geschiedenis van de Verenigde Staten van) migratie naar het westen
Login om te bewerken...