ちぎ chigiru
1 (plechtig) beloven; een gelofte doen; een eed afleggen; zweren
2 een contract tekenen; een verbintenis aangaan
3 gemeenschap hebben; het bed delen (met)
Login om te bewerken...