うに tōni
1 lang geleden; een tijd geleden
疾うに噂も聞きました。
Ik hoorde dat gerucht al enige tijd geleden.
2 al; allang; reeds
仕事は疾うに終わっています。
Het werk is allang klaar.
Login om te bewerken...