ぞくしゅつ zokushutsu
1 een opeenvolging [opeenstapeling] (van)
質問が続出して、全部が答えられなかった。
Er kwam een reeks vragen na elkaar waardoor ik niet alles kon beantwoorden.
Login om te bewerken...