齷齪あくせくする akusekusuru
1 zich bezig houden (met); druk in de weer zijn (met)
Login om te bewerken...