75 zoekresultaten用心 ようじん(要心) yōjin
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要 かなめ kaname
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要 よう
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要す ようす yōsu
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
ようする yōsuru
1vergen; nodig zijn

Meer...
要するに ようするに yōsuruni
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要は ようは yōwa
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
iru
1nodig zijn; nodig hebben

Meer...
要人 ようじん yōjin
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要件 ようけん yōken
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要具 ようぐ yōgu
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要務 ようむ yōmu
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要員 よういん yōin
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要因 よういん yōin
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要図 ようず yōzu
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要地 ようち yōchi
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要塞 ようさい yōsai
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要害 ようがい yōgai
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要所 ようしょ yōsho
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要撃 ようげき yōgeki
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要旨 ようし yōshi
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要望 ようぼう yōbō
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
ようきゅう yōkyū
1eis; claim

Meer...
ようきゅうする yōkyūsuru
1eisen; opeisen; claimen

Meer...
要求払い ようきゅうばらい yōkyūbarai
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要求支払い預金 ようきゅうしはらいよきん yōkyūshiharaiyokin
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要港 ようこう yōkō
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要点ようてん yōten
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要用 ようよう yōyō
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要略 ようりゃく yōryaku
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要約ようやく yōyaku
1samenvatting; uittreksel; overzicht

Meer...
よう yōso
1element; component; factor; onderdeel

Meer...
要綱 ようこう yōkō
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要職 ようしょく yōshoku
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要衝 ようしょう yōshō
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要覧 ようらん yōran
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要訣 ようけつ yōketsu
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要語 ようご yōgo
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要談 ようだん yōdan
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要請 ようせい yōsei
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要諦ようてい yōtei
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要路 ようろ yōro
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要項 ようこう yōkō
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要領 ようりょう yōryō
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
要黐 (扇骨木) かなめもち kanamemochi
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...

子供も成長の過程で社会の暗黒面について知る必要がある。
Het is belangrijk dat kinderen tijdens het opgroeien ook iets leren over de duistere kant van de samenleving.


米軍への燃料の供給要請を受けた。
We kregen een verzoek om brandstoffen aan de Amerikaanse troepen te leveren.


目撃者に虚偽の証言を強要するのは法に対する冒涜だ。
Het is een schending van de wet om een getuige te dwingen een valse verklaring af te leggen.


この商品を輸入するには、度量を登録する必要があった。
Om dit produkt te kunnen invoeren was het nodig de afmetingen en het volume te registreren.


それは副次的な重要性を持つに過ぎない。
Dat is slechts van ondergeschikt belang.


修士課程の入試では、厳封された成績表が必要となることがあります。
Bij het toelatingsexamen voor het Master programma wordt er soms om een verzegelde cijferlijst gevraagd.


インプラントと義歯との違いには、噛む力、見た目など、いろいろな要素があります。
Er zijn kenmerkende verschillen tussen implantaten en tandprotheses, zoals de bijtkracht en het uiterlijk.


実験によって発生した廃液を効率よく、安全に処理するためには、分別する必要があります。
Om de afvalvloeistoffen die bij het experiment ontstaan veilig en efficiënt te kunnen afvoeren, moeten ze gescheiden worden.


市場の発達を促す措置は、潜在的な観光需要を顕在化させる。
Maatregelen ter bevordering van de ontwikkeling van de markt, zullen de potentiële vraag naar toerisme blootleggen.


講義の要点を筆記する。
De belangrijkste punten van de lezing noteren.


寿を養うには粗食と適度の運動が必要だ。
Om lang te leven moet men eenvoudig eten en voldoende bewegen.


子供には規律が必要です。
Kinderen hebben tucht nodig.


戦況の悪化に伴い、後援が要請された。
De versterkingstroepen werden te hulp geroepen vanwege de verslechterde oorlogssituatie.


穀類の生産には大量の水が必要だ。
Om graan te verbouwen heb je heel veel water nodig.


国際情勢が、きわめて緊迫してきたので、熟練した外交官が必要になろう。
Omdat de internationale situatie extreem gespannen is, hebben we behoefte aan bekwame diplomaten.


その家族の文化的背景を考察することが非常に重要である。
Het is belangrijk om de culturele achtergrond van die familie in overweging te nemen.


親は子供のメディアリテラシーを育む必要がある。
Ouders moeten hun kinderen mediawijsheid bijbrengen.


民間人の安全を保障する必要性を訴えた。
Ik heb gewezen op de noodzaak om de veiligheid van de burgers te garanderen.


組合労働者は賃上げを要求して工場でピケを張った。
De vakbondsleden eisen een loonsverhoging en hebben de fabriek bezet.


コスト削減が重要課題だ。
Het verlagen van de kosten is een prangend probleem.


健診で精密検査が必要とされた方のアフターケアをします。
Wij geven opvolgende zorg aan diegenen die naar aanleiding van de medische controle een grondig onderzoek nodig hebben.


記事の重要なところに白星を付けた。
Ik heb de belangrijke punten in dit artikel gemarkeerd met een wit sterretje.


須恵器を作るのに泥が必要不可欠な材料となる。
Klei is een onmisbaar materiaal voor het maken van Sue aardewerk.


他意のないことを示す必要があった。
Hij moest bewijzen dat hij geen andere bedoeling had.陳謝を要求する
een excuus eisen (van iem.)


賃上げ要求を飲む
toegeven aan de eisen voor loonsverhoging


重要な
belangrijk; essentieel


必要がある
het is noodzakelijk (dat)


不要な
onnodig; nutteloos


寄付を強要する
een bijdrage [donatie] afdwingen