Disclaimer


Hoewel het project-team achter het Nieuw Japans-Nederlands Woordenboekproject zich tot doel stelt om zowel de website als het Lemmata Management Systeem (LMS) met grote zorgvuldigheid te onderhouden, is het mogelijk dat er informatie op deze site of in het LMS terecht komt die incompleet of incorrect is.

De informatie op de website en in het LMS wordt regelmatig nagekeken en gecorrigeerd. Het project-team behoudt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in die informatie per direct en zonder aankondiging vooraf. Alle informatie wordt op deze site en in het LMS geplaatst zonder enige garantie wat betreft beschikbaarheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Hoewel het projectteam zijn uiterste best doet om misbruik van de website en het LMS te voorkomen, is het project-team niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers via deze site worden doorgegeven. Er zijn links op deze site en in het LMS naar websites die buiten het domein van het Niuew Japans-nederlands Woordenboekproject liggen en niet in het bezit zijn van het project. Deze links zijn slechts voor informatieve doeleinden. Wanneer men een link activeert, verlaat men het domein van het Nieuwe Japans-Nederlands Woordenboekproject en het LMS. Hoewel het project-team zeer selectief is wat betreft het doorlinken naar andere websites, draagt het geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of het functioneren van die sites, noch voor de kwaliteit van de producten en diensten die daar worden aangeboden.

Het project-team wijst alle aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan als gevolg van het gebruik van deze site of van het LMS van de hand.