圧力あつりょく atsuryoku
1 de kracht van het drukken; de (meetbare) druk
圧力を掛ける
iets onder druk zetten; druk toepassen [uitoefenen] (op iets)
2 iem. onder druk zetten
政府は世論の圧力に屈した。
De regering bezweek voor de druk van de publieke opinie.
圧力を掛ける
iem. onder druk zetten; iem. sterk beïnvloeden
Login om te bewerken...