くせ kuse
1 centraal muziekgedeelte van een Nō-voorstelling
2 onfatsoenlijk; onjuist
Login om te bewerken...