馬子まご mago
1 een pakpaard voerman [menner]

Spreekwoord(en)/gezegde(s)
馬子にも衣装。
De kleren maken de man. (lett. zelfs een pakpaard menner ziet er goed uit in mooie kleren)
Login om te bewerken...